Crear uno personalizado Předžalobní upomínku na míru

Esta plantilla fue preparada por: Mgr. Jaroslav Zeman, Spring Walk advokátni kancelář

Předžalobní upomínka

Jméno nebo název dlužníka:
Ulice a č. p.:
PSČ a město:
V město dne
Tuto výzvu činím
Věc: Poslední upomínka před podáním žaloby
Tímto se na Vás obracím ve věci Vašeho dluhu po splatnosti ve výši + slovy s příslušenstvím, který vznikl na základě (dále jako „Dluh“).
Chcete rozdělit dluh na jednotlivé položky?
Dluh je složen z následujících položek:
S ohledem na shora uvedené skutečnosti jsem připraven domáhat se svého nároku na zaplacení Dluhu soudní cestou.
Vyzývám Vás proto, abyste ve lhůtě do uhradil celý výše uvedený Dluh, a to na adrese .
V případě, že dojde k zaplacení celého Dluhu podle předchozího odstavce, nebudu požadovat zaplacení .
Tato výzva je předžalobní výzvou k plnění ve smyslu ust. § 142a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
S pozdravem
____________________________
Jméno:
Telefon:
E-mail:
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
Mgr. Jaroslav Zeman | Spring Walk advokátni kancelář
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 199 Kč (240,79 Kč con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.