Crear uno personalizado Souhlas s umístěním sídla obchodní společnosti

Esta plantilla fue preparada por: Lukáš Hojdn, AK UP legal s.r.o., recepce

Instrucciones

  • Pokud zapisujete sídlo obchodní společnosti do obchodního rejstříku.

Souhlas s umístěním sídla obchodní společnosti

Kdo vlastní danou budovu nebo jednotku?
Opište vlastníky z katastru nemovitostí.
Añadir comentario
Cancelar
Jméno:
Añadir comentario
Cancelar
Datum narození:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalé bydliště:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
tímto jako vlastník
číslo popisné
, která
pozemku číslo
v katastrálním území
, obec
, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, Katastrální pracoviště
, na listu vlastnictví (LV) číslo
, dává souhlas k tomu, aby ve výše uvedené nemovitosti bylo sídlo společnosti
.
Añadir comentario
Cancelar
V
dne
Añadir comentario
Cancelar
______________________________
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
Lukáš Hojdn | AK UP legal s.r.o., recepce
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 199 Kč (240,79 Kč con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.